O nás

2003

Firma vznikla v roce 2003 zakoupením jiného právního subjektu, který byl následně přejmenován na STK Rožnov, s.r.o.

2003

12/2003

V prosinci 2003 začala přestavba pronajatého objektu bývalého kravína na provozovnu stanice technické kontroly a měření emisí.

05/2004

12. května 2004 jsme přivítali prvního zákazníka, prozatím bez možnosti provádět měření emisí. Tyto se nám podařilo spustit na jednom pracovišti v srpnu 2004 a provozuje je spřátelená firma Sylva Sedlářová s.r.o., které s námi kooperuje dodnes.

05/2004

2010

V roce 2010 došlo k rozšíření o druhé pracoviště měření emisí v prostorách po bývalém pneuservisu.

2016 - 2017

V roce 2016 byl zakoupen pozemek sousedící s provozovnou s vizí výstavby nového objektu, kde by mohly být v provozu dvě linky STK. V tomtéž roce započaly projekční práce a vyřizování územního rozhodnutí. Toto nám bylo vydáno v dubnu 2017 a poté se pokračovalo na vyřízení stavebního povolení.

2016 - 2017

2017

V květnu 2017 byla podepsána smlouva s firmou MONT-KOVO, spol. s r.o. o výstavbě montované haly, červnu 2017 se provedl geologický průzkum a v prosinci zahájila firma Cobbler s.r.o. zemní práce spočívající v přeložkách kanalizace, vodovodu, elektřiny, úpravy terénu pro stavbu haly, vyčištění od náletové vegetace.

2018

V dubnu 2018 bylo vydáno stavební povolení a začátkem května došlo k definitivnímu rozhodnutí, že se hala bude stavět. Samotná stavba haly započala v srpnu a dokončena byla v listopadu 2018.

2018

2020

Dokončovací práce trvaly rok a v lednu 2020 nám bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

02/2020

24. února 2020 byla provozovna firmy přestěhována do nového objektu, kde se momentálně provádějí technické prohlídky a technické kontroly vozidel na jedné lince, druhá je stavebně připravena, ale bohužel nemáme na ni povolení k provozování. Měření emisí probíhá na třech pracovištích.

02/2020

2020

Neustále pracujeme na zpříjemnění prostředí pro naše zákazníky, probíhají úpravy venkovních prostor, aby zde mohli strávit případné čekání v letním období.

05/2020

Byl dokončen a spuštěn nový web www.stkroznov.cz

05/2020

09/2020

Byl dokončen altán v areálu STK