Jaké doklady si vzít sebou na STK a měření emisí?

Pravidelná technická prohlídka

 1. technický průkaz (velký technický průkaz)
 2. OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 3. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 4. výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 5. PROTOKOL O MĚŘENÍ EMISÍ, POKUD BYL VYHOTOVEN NA JINÉ STANICI MĚŘENÍ EMISÍ

Opakovaná technická prohlídka

 1. technický průkaz (velký technický průkaz)
 2. OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 3. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 4. výpis z technického osvědčení samostatného technického celku,
 5. je-li namontován, je-li vyžadováno měření emisí,
 6. protokol o měření emisí protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.

Evidenční kontrola

 1. technický průkaz (velký technický průkaz)
 2. OTP nebo ORV (malý technický průkaz)
 3. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 4. výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel

 1. doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz, 
 2. Prohlášení o shodě nebyl-li vydán technický průkaz,
 3. osvědčení o registraci vozidla vydaný jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto vozidla,
 4. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 5. výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

TP na žádost zákazníka

 1. pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

Přestavba vozidla

 1. technický průkaz (velký technický průkaz)
 2. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, vyjádření výrobce vozidla
 3. je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 4. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 5. výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 6. doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.

Dovozová TP

 1. doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad
 2. je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prodej ekoplaket do nízkoemisních zón v Německu

 1. technický průkaz (velký technický průkaz)
 2. originál osvědčení registrace vozidla (malý technický průkaz)
 3. Originál velkého technického průkazu motorového vozidla, − v případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP).
 4. pokud je motorové vozidlo dovybaveno filtrem pevných částic (DPF), může žadatel předložit originál doklad o odborné montáži schváleného filtru pevných částic, kde musí být jednoznačně uveden typ filtru pevných částic a identifikace vozidla (VIN, RZ apod.), na které byl filtr pevných částic nainstalován, dokladem může být i doklad (faktura) o zaplacení s výše uvedenými údaji o vozidle a filtru pevných částic.